Тест 1 of 1

Тест по Български език и литература за IV клас

Bginfo.co.uk . май 20, 2022

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Прочети внимателно текста и отговори на въпросите към него.

Лъвът и лисицата
Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не
можел вече да си хваща плячка. Повлякъл се гладен из гората. Дълго мислил как да си
изкара прехраната и решил да си помогне с измама. Прибрал се в пещерата си и надал рев:
— Братя и сестри – вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате да ме видите, защото е
настъпил последният ми час! Отивам си!
Полъгали се горските зверове и се навървили един след друг към лъвската пещера.
Там старият лъв ги посрещал със силни удари и ги повалял на земята. Много доверчиви
зверове издъхнали под лапите му.
Най-подир се задала и лисицата.
— Как си, господарю? – надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла.
— Ох – изпъшкал лъвът, – зле съм. Няма да ме бъде. Влизай по-скоро!
— Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре.
— Защо? – учудено попитал лъвът.
— Защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са
насочени навътре към пещерата. Който е влязъл при тебе — навън не е излязъл. Сбогом,
господарю!
И хитрата лисица побягнала здрава и читава.