Back to Курс

Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не можел вече да си хваща плячка. Повлякъл се гладен из гората. Дълго мислил как да си изкара прехраната и решил да си помогне с измама. Прибрал се в пещерата си и надал рев: — Братя и сестри – вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате да ме видите, защото е настъпил последният ми час! Отивам си! Полъгали се горските зверове и се навървили един след друг към лъвската пещера. Там старият лъв ги посрещал със силни удари и ги повалял на земята. Много доверчиви зверове издъхнали под лапите му. Най-подир се задала и лисицата. — Как си, господарю? – надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла. — Ох – изпъшкал лъвът, – зле съм. Няма да ме бъде. Влизай по-скоро! — Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре. — Защо? – учудено попитал лъвът. — Защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са насочени навътре към пещерата. Който е влязъл при тебе — навън не е излязъл. Сбогом, господарю! И хитрата лисица побягнала здрава и читава.

0% Complete
0/0 Steps
Тест 1 of 0

Натежали годините на стария лъв. Почнал да гони с голяма мъка жертвите си. Не можел вече да си хваща плячка. Повлякъл се гладен из гората. Дълго мислил как да си изкара прехраната и решил да си помогне с измама. Прибрал се в пещерата си и надал рев: — Братя и сестри – вълци, мечки, елени, зайци и лисици, елате да ме видите, защото е настъпил последният ми час! Отивам си! Полъгали се горските зверове и се навървили един след друг към лъвската пещера. Там старият лъв ги посрещал със силни удари и ги повалял на земята. Много доверчиви зверове издъхнали под лапите му. Най-подир се задала и лисицата. — Как си, господарю? – надникнала тя отвън, но вътре в пещерата не влязла. — Ох – изпъшкал лъвът, – зле съм. Няма да ме бъде. Влизай по-скоро! — Благодаря за поканата, господарю, но аз не смея да вляза вътре. — Защо? – учудено попитал лъвът. — Защото гледам, че всичките стъпки на зверовете, които са дошли преди мене, са насочени навътре към пещерата. Който е влязъл при тебе — навън не е излязъл. Сбогом, господарю! И хитрата лисица побягнала здрава и читава.

Bginfo.co.uk . май 20, 2022