Privacy Policy
Privacy Policy
Политика за поверителност

Нашата политика за поверителност накратко: • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация. • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с Вашата поръчка и съобщения, които са част от услугата, която Ви се предоставя • Ангажирани сме да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност • По всяко време можете да се свържете с нас във връзка с въпроси по отношение на нашата политика за поверителност и Вашите лични данни на имейл info@bginfo.co.uk