Дискусии
Top Discussions
  •  ·  220
  •  ·  290
  •  · 
Документи и информация която ще е нужна/полезна за всеки които иска да живее и работи в Англия. Това…
  •  · 
  •  · 
  •  · Изключително полезна информация !
  •  ·  135
Какво е мнението ви за живота на българина в Англия ?
  •  ·  163
Германското председателство на ЕС предлага компромис за начало на междуправителствена конференция съ…