Тази тема ще бъде важна за хората, които не живеят в UK, но работят там и искат

 • Тази тема ще бъде важна за хората, които не живеят в UK, но работят там и искат

   Bginfo.co.uk . updated 3 months ago 1 Member · 1 Публикация
 • Bginfo.co.uk .

  Organizer
  юни 19, 2021 at 4:08 pm

  Информацията, която сме предоставили, считаме за този момент да бъде полезна, но ние не се занимаваме с тази тематика. Ако смятате, че имате нужда от повече информация или искате да се консултирате дали това ще бъде добро решение за вас, препоръчваме ви да използвате услугите на квалифицирани съветници.

  —————————————————–

  Какво е това и какви са условията за кандидатстване?

  Frontier Worker permit е разрешително, което ви позволява да дойдете в Обединеното кралство за работа, докато живеете някъде другаде.

  Възможно е да кандидатствате, ако са приложими всички изброени по-долу условия:

  • сте от ЕС, Швейцария, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

  • живеете извън Обединеното кралство.

  • сте започнали работа в Обединеното кралство на или преди 31 декември 2020 г.

  Обикновено трябва да сте работили в Обединеното кралство поне веднъж на всеки 12 месеца, откакто сте започнали работа тук. Възможно е все пак да можете да кандидатствате, ако сте имали периоди на безработица или не сте били в състояние да работите през това време.

  Не можете да кандидатствате, ако сте британски гражданин (това включва и двойното гражданство).

  —————————————————–

  Ако не сте работили в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г.

  Ако искате да работите в Обединеното кралство от 1 януари 2021 г. и не сте работили тук преди това, ще трябва да кандидатствате за виза.

  Визата, от която се нуждаете, зависи от вида на работата и от това за колко време искате престоят да бъде. Проверете какъв вид виза ще ви е необходима: https://www.gov.uk/check-uk-visa

  Не се нуждаете от виза, ако сте британски или ирландски гражданин.

  —————————————————–

  Какво ви позволява разрешителното?

  Можете да използвате разрешителното си за влизане в Обединеното кралство като пограничен работник и да докажете правото си на:

  • работа

  • да наемате жилище

  • достъп до обезщетения и услуги, включително здравни услуги на NHS, ако отговаряте на съответните изисквания за допустимост

  Разрешителното ще бъде валидно за 5 години.

  —————————————————–

  Изискванията за живот извън UK

  Не трябва да пребивавате “основно” в Обединеното кралство. Начинът, по който отговаряте на това изискване, зависи от това колко време сте прекарали тук от 1 януари 2020 г. насам. Ще отговаряте на това изискване, ако сте прекарали общо по-малко от 180 дни в Обединеното кралство през този 12-месечен период.

  Ако сте прекарали 180 или повече дни в Обединеното кралство в рамките на 12 месеца, все още ще имате право на това, ако сте се върнали в страната, в която живеете, поне веднъж на всеки 6 месеца или два пъти през този 12-месечен период.

  Все още ще можете да кандидатствате, ако има извинителна причини, да не пътувате до основното си местожителство през този период, като например заболяване или злополука.

  —————————————————–

  Изискванията за работа в UK

  Трябва да сте:

  • започнали работа в Обединеното кралство, докато сте живели другаде, на или преди 31 декември 2020 г., като наето или самостоятелно заето лице.

  • продължили да бъдете заето или самостоятелно заето лице в Обединеното кралство и оттогава да сте идвали в Обединеното кралство, за да работите поне веднъж на всеки 12 месеца, или отговаряте на изискванията за запазване на статута си на заето или самостоятелно заето лице

  —————————————————–

  Как да кандидатствате

  Можете да кандидатствате онлайн в GOV UK: https://www.gov.uk/frontier-worker-permit/apply

  1. Потвърждаване на самоличността

  Формулярът за кандидатстване е достъпен от компютър, таблет или смартфон.

  Можете да използвате приложението UK Immigration: ID Check, за да потвърдите самоличността си. Ще трябва да въведете предпочитанията си за контакт и да сканирате документа си за самоличност. Можете да използвате телефона на някой друг, за да удостоверите самоличността си. Ако не можете да използвате приложението, ще трябва да се явите в център за кандидатстване за виза, за да удостоверите самоличността си. Може да се наложи да заплатите за тази услуга, когато тя се предоставя от търговски партньор.

  2. Подгответе заявлението си

  Ще трябва да въведете личните си данни, включително времето, което сте прекарали в Обединеното кралство, детайли за работата ви в UK и причините да запазите статута си на работник или самостоятелно заето лице (ако е приложимо). Трябва да попълните и проверка за криминалност.

  3. Представете доказателства и подайте заявлението си

  Ще трябва да включите детайли за историята на работа в UK, като например договори, payslip или фактури за извършената работа в UK. Ако кандидатствате като лице, което има или е имало запазен статут, ще трябва да представите доказателство за причината да не работите в Обединеното кралство, например писмо от личния си лекар или доказателство за записване в курс за обучение.

  —————————————————–

  Подновяване на разрешителното

  Ще трябва да подновите разрешителното си за frontier worker на всеки 5 години или на всеки 2 години, ако сте кандидатствали със статут на запазен работник. Когато подновявате разрешението си, ще трябва да докажете, че сте продължили да отговаряте на изискванията за допустимост през периода от последното кандидатстване.

  —————————————————–

  Такси

  Няма такса за подаване на заявление за разрешение и не е необходимо да плащате здравна такса за имиграция.

  повече може да начите тук -https://www.facebook.com/StotinkaLimitedByDianaKoteva/?ref=page_internal

Viewing 1 of 1 replies

Original Post
0 на 0 posts June 2018
Now